ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ — โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

RSS
โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00-11.30น.

โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00-11.30น.

โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ Streaming ผ่านระบบ Yealing Meeting ประจำภาคการศึกษา 1/2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เว...