งานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
ผู้วิจัย ผศ. พล.ต.อ หญิง ทพญ.ดร.นิภา อัมระปาล และ ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

ผู้วิจัย ผศ. พล.ต.อ หญิง ทพญ.ดร.นิภา อัมระปาล และ ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

Blood Pressure อ่านบทความ
  • Admin WTU Website
ผู้วิจัย ผศ.ทพ.อุดม ว่องไวทองดี

ผู้วิจัย ผศ.ทพ.อุดม ว่องไวทองดี

Craniofacial fibrous dysplasia with facial asymmetry : A Case Report อ่านบทความ
  • Admin WTU Website
ผู้วิจัย ผศ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ และ อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์

ผู้วิจัย ผศ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ และ อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์

Immune and periodontal disease : Innate immune system and periodontitis อ่านบทความ
  • Admin WTU Website
ผู้วิจัย อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ และ ผศ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์

ผู้วิจัย อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ และ ผศ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์

Immune and periodontal disease : adaptive immune system and periodontitis อ่านบทความ
  • Admin WTU Website