การดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19

RSS
การดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19
การดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19

ผู้สูงอายุในช่วง COVID-19
 
อาการของโรค COVID-19
 1. เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
 2. ส่วนมากเริ่มมีอาการหลังการได้รับเชื้อ 2-7 วัน
 3. อาการ
  • ไข้ (อุณหภูมิกายวัดทางปากตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผู้สูงอายุที่เปราะบางอาจใช้เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส แต่โดยทั่วไปมักวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัลทางช่องหูใช้เกณฑ์ 38 องศาเซลเซียสหรือบริเวณหน้าผาก ใช้เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามอาจไม่มีไข้ได้ครึ่งหนึ่งในคนที่ติดเชื้อในช่วงแรก)
  • อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย
  • อ่อนเพลีย ปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตามตัว
  • ส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 80 หายได้เอง
  • ส่วนน้อยต้องรับไว้รักษาตัวในไอซียู ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร้อยละ 2-3 และเสียชีวิตร้อยละ 1-2
  • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงกว่า
   • ร้อยละ 10-30 อาจต้องรับไว้รักษาตัวในไอซียู
   • อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 4-11 ในผู้ที่อายุ 65-84 ปี และร้อยละ 10-27 ในผู้ที่อายุ 85 ปีขึ้นไป
  • ผู้สูงอายุอาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อมีความเจ็บป่วย ข้อสังเกตคือ
 4. อ่อนเพลีย
 5. ซึมลง
 6. สับสนเฉียบพลัน
 7. เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้
 8. ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว

 

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปในช่วงระบาดของโรค COVID-19
 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนแออัด รักษาระยะห่าง (social distancing) จากผู้ที่ติดเชื้อ 2 เมตร หรือราว 2 ช่วงแขน
 2. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
- รับประทานยาประจำตัวให้สม่ำเสมอ
- 4 อ. คือ อาหาร ออกกำลัง เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคมแออัด
  1. ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม
  2. สวมหน้ากากอนามัย ในกรณี
  - มีอาการไข้หวัด ไอจาม
  - อยู่ในที่ที่มีคนแออัด
  - ไปโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยง
   1. ไม่เอามือสัมผัสหน้า จมูก ปาก
   2. ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ โดย
   - ล้างมือด้วยสบู่ อย่างน้อยฟอกให้ทั่วมือเป็นเวลา 20 วินาที โดยเฉพาะตามง่ามมือ ซอกเล็บและเส้นลายมือที่มักจะฟอกไม่สะอาด และทำให้มือแห้ง 10 วินาที
   - อาจใช้แอลกอฮอล์เจล ที่มีแอลกอฮอล์ 70% โดยควรสังเกตวันหมดอายุ และหากเปิดทิ้งไว้นาน แอลกอฮอล์จะระเหยทำให้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ลดลง
    1. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านให้บ่อยขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่บนพื้นผิวได้นานหลายวัน
    2. ผ่อนคลายความเครียด
    3. หากควบคุมโรคประจำตัวได้ดี อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติลดการไปโรงพยาบาล
    4. การใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร
    - รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
    - ไม่แชร์ โพสต์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
    - ลดการเสพข้อมูล
    - ส่งความรู้สึกที่ดี ช่วยเหลือดูแลกันในสังคม มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์กล่าวโทษหาคนผิดในสังคมออนไลน์
     1. ช่วงที่ป่วย
     - รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
     - แยกตัวจากผู้อื่น
     - หากมีไข้ที่เกิดจาก COVID-19 ไม่ควรใช้ยา ibuprofen (ไอบูโพรเฟ่น) ในการลดไข้ ให้ใช้พาราเซตามอล
     - ระวังการหกล้ม สับสน กินได้น้อย

       

      COVID-19 กับผู้ป่วยสมองเสื่อม
                ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้สัมพันธ์กับ COVID-19 โดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม ดังนี้ 
      • ผลของการจัดสภาพแวดล้อมให้แยกห่างจากผู้อื่น
       • รู้สึกไม่ปลอดภัย
       • เหงา เบื่อ
       • นอนไม่หลับ
       • วิตกกังวล
       • หงุดหงิด ก้าวร้าว
      • ผลจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง
       • กังวล
       • กระสับกระส่าย
       • ซึม
       • ความสามารถในการประกอบกิจวัตรช่วยเหลือตนเองถดถอย
       • กินไม่ได้
      • ผลต่อผู้ดูแลผู้ป่วย
       • เครียด วิตก กังวลทั้งต่อสุขภาพของตนเอง และของผู้ป่วย
       • แพนิค
       • เหนื่อยล้า หมดไฟ (burn-out) รู้สึกขาดการช่วยเหลือ
       • เกิดประเด็นขัดแย้งกับผู้ป่วยมากขึ้น

      ผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วง COVID-19
       
      การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
      1. เฝ้าระวังอาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ซึมหรือไม่นอน เพ้อสับสน เห็นภาพหลอน เป็นต้น
      2. ผู้สูงอายุที่มีสมองเสื่อมอาจมีความสามารถในการดูแลความสะอาด สุขอนามัยส่วนตัวลดลง อาจจะหลงลืมการล้างมือ แนะนำให้มีป้ายเตือนให้ล้างมือไว้ภายในบริเวณอ่างล้างมือที่บ้าน และให้ผู้ดูแลช่วยสาธิตการล้างมือไปพร้อมกัน
      3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยหยิบจับบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น
      4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัด
      5. หากต้องจำกัดให้อยู่ในบ้าน ควรให้ได้ทำกิจกรรม งานอดิเรกต่างๆ และออกกำลังกาย
      6. วางแผนหาผู้ดูแลสำรองในกรณีผู้ดูแลเจ็บป่วย
      7. หากผู้ดูแล มีอาการสงสัยโรค COVID-19 ควรแยกจากผู้ป่วยและเปลี่ยนผู้ดูแลได้ทันที
      8. หากอาการคงที่ อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติ เพื่อลดการไปโรงพยาบาล

       

      ที่มา :
      SIRIRAJ ONLINE(2564).
      การดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19,
      สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564.
      จาก.https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=1417

      โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

      • Admin WTU Website