บทความเกี่ยวกับ COVID-19

RSS
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 4 วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) (ตอนจบ)

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 4 วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) (ตอนจบ)

วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) เป็นกระบวนการผลิตวัคซีนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ในการผลิตวัคซีนอื่นๆ ด้วยเช่น ว...
  • Admin WTU Website
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 3 วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 3 วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine หรือ Killed vaccine) เป็นวัคซีนที่มีการผลิตโดยใช้เชื้อไวรัสโรค COVID-19 ที่ตายแล้ว ซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในร่า...
  • Admin WTU Website
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 2 วัคซีนชนิด Viral vector

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 2 วัคซีนชนิด Viral vector

วัคซีนชนิด viral vector บริษัทผู้ผลิตได้แก่ AstraZeneca (University of Oxford), Johnson & Johnson และ Sputnik V หลักการ ฝากสารพันธุกรรมของเชื้...
  • Admin WTU Website
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 1 วัคซีนชนิด mRNA

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 1 วัคซีนชนิด mRNA

mRNA คืออะไร mRNA คือรูปแบบการสร้างโปรตีนอย่างนึ่งของร่างกาย โดยทั่วไปร่างกายมนุษย์จะมีผลิต mRNA อยู่แล้ว แต่การสร้างวัคซีน mRNA คือการที่เราต้องกา...
  • Admin WTU Website