บทความเกี่ยวกับ COVID-19

RSS
วิธีป้องกัน COVID-19 ทำตามได้ง่ายๆ

วิธีป้องกัน COVID-19 ทำตามได้ง่ายๆ

วิธีป้องกัน COVID-19 ในสถานการณ์ต่าง ๆ             ในสถานการณ์ตอนนี้ เราจะเห็นได้ว่ามีหลายประเทศ ที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ กันออกมาบ้างแล้ว เมื...
  • Admin WTU Website
วิธีการปฏิบัติตัว ใน Hospitel

วิธีการปฏิบัติตัว ใน Hospitel

วิธีการปฏิบัติตัวขณะอยู่ Hospitel พักในห้องและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง ห้ามย้าย สลับหรือแลกเตียงกับผู...
  • Admin WTU Website
เช็คอาการ ผู้ป่วย COVID-19 ในแต่ละระดับสี

เช็คอาการ ผู้ป่วย COVID-19 ในแต่ละระดับสี

อาการสีเขียว (อาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อ) อาการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (กรมควบคุมโรค, 2564) ไม่มีอาการ มีไข้/วัดอุณหภูมิได้ 5 องศาเซลเซียส ขึ้นไ...
  • Admin WTU Website
โควิดไม่แสดงอาการ แต่กักตัว 14 วัน ช่วยลดเชื้อได้

โควิดไม่แสดงอาการ แต่กักตัว 14 วัน ช่วยลดเชื้อได้

โควิดไม่แสดงอาการ แต่กักตัว 14 วัน ช่วยลดเชื้อได้ เมื่อครั้ง COVID-19 ระบาดทั่วโลกใหม่ๆ เดอะสเตรตไทมส์ (The Straits Times) เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษที...
  • Admin WTU Website