LONG COVID เรื่องต้องรู้เมื่อหายจาก COVID-19

RSS
LONG COVID เรื่องต้องรู้เมื่อหายจาก COVID-19
LONG COVID เรื่องต้องรู้เมื่อหายจาก COVID-19
อาการผู้ป่วย COVID-19
          ผู้ป่วย COVID-19 มีอาการและความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน รวมถึงการฟื้นฟูร่างกายได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงควรรู้ถึงอาการระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายหรือที่เรียกว่าลองโควิด (Long Covid) เพื่อจะได้รู้เท่าทัน เตรียมพร้อมรับมือ และดูแลตัวเองให้ถูกวิธี
 
รู้จักกับลองโควิด
          ลองโควิด (Long Covid) เป็นภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย COVID-19 หลังจากได้รับเชื้อนาน 4 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งอาการที่พบมีหลากหลายและแตกต่างกัน โดยลองโควิดส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยโควิด-19 ที่เชื้อลงปอดและมีโรคเรื้อรังร่วมด้วย และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่งผลให้ปอดทำงานหนัก ปอดไม่แข็งแรง จากเดิมที่ปอดมีความยืดหยุ่น ปอดจะเริ่มแข็งและอาจเกิดรอยโรคอย่างแผลหรือพังผืดต่าง ๆ ในเนื้อปอด ส่งผลให้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่เต็มที่ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หายใจไม่เต็มปอด และมีอาการผิดปกติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 
อาการลองโควิดที่พบบ่อย
          อาการลองโควิดที่พบนั้นมีมากมาย แต่อาการที่พบบ่อย ได้แก่
 • อ่อนเพลียเรื้อรัง
 • เหนื่อยง่าย อ่อนแรง
 • หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม
 • ปวดศีรษะ
 • สมาธิจดจ่อลดลง
 • ความจำผิดปกติ
 • ไอ เจ็บแน่นหน้าอก
 • ปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ
 • ท้องร่วง ท้องเสีย
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล
อาการ LONG COVID ที่พบ
รักษาลองโควิด
          การหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองหลังหายจาก COVID-19 เป็นเรื่องสำคัญ เพราะแพทย์จะรักษาลองโควิดตามอาการเป็นหลัก ดังนั้นหากมีอาการแล้วพบแพทย์โดยเร็ว ย่อมช่วยให้รักษาได้ทันท่วงที นอกจากนี้การตรวจร่างกายเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยให้รู้ทันความผิดปกติที่เกิดขึ้นและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
 
ภาวะแทรกซ้อนจากลองโควิด
          ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวที่อาจเกิดจากลองโควิด ได้แก่
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)
 • สมองล้า (Brain Fog)
 • ภาวะพร่องทางระบบประสาทอัตโนมัติ (Dysautonomia)
 • ภาวะ Guillain – Barre Syndrome
 • โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia)
 • โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)
 
อย่าออกกำลังมากไป
          สำหรับคนที่หายป่วยจาก COVID-19 ยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายมากเกินไปและออกกำลังกายจนเหนื่อยเกินไป ควรปรับให้เป็นการออกกำลังแบบเบา ๆ เช่น เคยวิ่งอาจปรับเป็นเดินก่อน เป็นต้น เพื่อให้ปอดไม่ทำงานหนักจนเกินไปและร่างกายค่อย ๆ ฟื้นตัวและปรับตัวกลับสู่สภาวะที่แข็งแรง
 
          ปัจจุบันภาวะลองโควิดยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดแต่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายและจิตใจของผู้ที่หายจาก COVID-19 ได้ แพทย์จึงแนะนำให้สังเกตตัวเองอย่างละเอียด ประเมินร่างกายตนเองอยู่เสมอ และฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง หากมีอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตต้องรีบพบแพทย์เพื่อรักษาทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงและเรื้อรัง
 
ที่มา :
Bangkok Hospital(2564).
LONG COVID เรื่องต้องรู้เมื่อหายจากโควิด-19,
สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2564. จาก. https://www.bangkokhospital.com/content/long-covid

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website