กิจกรรมจิตอาสาของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทำความสะอาดเตียงผู้ป่วย 17 ธ.ค.64

RSS
กิจกรรมจิตอาสาของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทำความสะอาดเตียงผู้ป่วย 17 ธ.ค.64

กิจกรรมจิตอาสาของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทำความสะอาดเตียงผู้ป่วย จัดห้องผู้ป่วยสามัญจำนวน 18 เตียงให้เสมือนจริง และดูความเรียบร้อยของหุ่น จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้เรียนให้พร้อมใช้ฝึกการพยาบาลในวิชาต่างๆ ต่อไป                  

                       .

     clip กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website