21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

RSS
21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล และย้ำเตือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ของตน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website