ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑

RSS
ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
ดาวน์โหลด Click

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website