ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดําเนินการของมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พ.ศ. ๒๕๖๕

RSS
ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่อง มาตรการการดําเนินการของมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พ.ศ. ๒๕๖๕
ดาวน์โหลด Click

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website