ผ้าป่าสามัคคีถวายระฆัง ฆ้อง กลองเพล และเครื่องสังฆภัณฑ์แก่วัดห้วยยาง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

RSS
ผ้าป่าสามัคคีถวายระฆัง ฆ้อง กลองเพล และเครื่องสังฆภัณฑ์แก่วัดห้วยยาง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
  • วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
  • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมทำบุญงานผ้าป่าสามัคคีถวายระฆัง ฆ้อง กลองเพล และเครื่องสังฆภัณฑ์
  • ร่วมกับชาวบ้านตำบลห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และชาวบ้านจากอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  • ณ วัดห้วยยาง จ.กาญจนบุรี
  • ยอดเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนบูณณะหลังคาศาลาการเปรียญ เป็นเงินทั้งสิ้น 51,450 บาท

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website