เรียนต่อปริญญาโทสาขาไหนดี?

RSS
เรียนต่อปริญญาโทสาขาไหนดี?

 

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาลู่ทางการเรียนต่อ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร วันนี้เรามี 5 อันดับคณะยอดฮิตของหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่มีคนสนใจเรียนมากที่สุดมาให้ดูกัน เผื่อจะได้มีแนวทางว่าควรเรียนต่อคณะไหนดี

 

 

 

 

 

อันดับที่ 1  คณะบริหารธุรกิจศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

คณะนี้เป็นที่นิยมของเด็กป.โทตลอดกาล เพราะเป็นเหมือนใบเบิกทางไปสูความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบเรียนรู้ คนที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีประสบการณ์ด้านไหนมา หลักสูตรบริหารธุรกิจก็มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ทำงานในสายงานด้านบริหาร

 

 

 

 

 

อันดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

คณะนี้หลัก ที่เรียน คือ เรียนเพื่อให้มีความรอบรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการเรียนและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักสูตรที่เรียนไปเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

อันดับที่ 3 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

เป้าหมายของคนที่ลงเรียนคณะนี้ เพื่อจบไปปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและตนเอง และยังสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือองค์กร เพื่อพัฒนาสุขภาพของบุคคลและชุมชนอีกด้วย และสำหรับใครที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก็มีเปิดหลักสูตรนี้เหมือนกัน เรียนแบบออนไลน์ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ แถมมีใบประกอบวิชาชีพด้วย

 

 

 

 

 

อันดับที่ 4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

รัฐประศาสนศาสตร์ ทำไมคนถึงเลือกเรียนกันเยอะ เพราะคนที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และวิธีบริหารงานของภาครัฐ การดูแลภาคประชาสังคม เนื้อหาสาระของวิชาจะเน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติและการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ สามารถพิจารณาปัญหาการบริหารงานในภาพกว้างและสามารถทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้

 

 

 

 

 

อันดับที่ 5 นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และกำลังฝึกความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง สาขานี้มีตัวเลือกของวิชาเรียนที่หลากหลาย บางวิชานั้นก็เป็นที่นิยมอย่างมาก จะมีคณะที่เปิดสอนทางด้านนี้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมมากเหมือนกัน

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad