การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
การประชุม-สัมมนาเชิงวิชาการ
เอกสารเผยแพร่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

https://www.youtube.com/watch?v=QFOMTGfNiXA

subscribe ช่องของสำนักวิชาการได้ที่นี่ >> https://www.youtube.com/channel/UChHLwPoc1KY31mZwe__2ddA หรือ ค้นหา Academic WTU บน Youtube 

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565 

https://youtu.be/j5MoIzTnFlA

subscribe ช่องของสำนักวิชาการได้ที่นี่ >> https://www.youtube.com/channel/UChHLwPoc1KY31mZwe__2ddA หรือ ค้นหา Academic WTU บน Youtube 

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิก

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565 

https://youtu.be/j5MoIzTnFlA

subscribe ช่องของสำนักวิชาการได้ที่นี่ >> https://www.youtube.com/channel/UChHLwPoc1KY31mZwe__2ddA หรือ ค้นหา Academic WTU บน Youtube 

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิก

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4 Moo 11 Hathairaj Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumtani 12150 Thailand
Tel 02-563-5252 โทรศัพท์ 02-563-5252 ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312
ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311 ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
600 Moo 11 Sralongrua, Huaykrajao, Kanchanaburi 71170 Thailand Tel. 088-585-2075, 035-651-000
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000 123 Moo 11 Liangmueang Rd., Banyang, Mueang, Buriram31000 Thailand Tel. 063-217-2789
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น