คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ติดต่อคณะ   

CONTACT INFO

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
 Tel. 083-0665207
 Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจฯ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น