W Wellness Center

สหคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Line@

@012fdugm

8:30 - 17:00

เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก W Wellness มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น