มหาวิทยาลัยทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ คลินิกทันตกรรม อาคารทันแพทยศาสตร์

RSS