กิจกรรมและมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19

RSS
ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า19 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มี.ค.65

ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า19 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มี.ค.65

 • Admin WTU Website
"งานกิจการนิสิต สำนักบริหารวัชรพล ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารหอพัก 19 ก.พ.65"

"งานกิจการนิสิต สำนักบริหารวัชรพล ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารหอพัก 19 ก.พ.65"

         
 • Admin WTU Website
มหาวิทยาลัยทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อ             เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า    ณ คลินิกทันตกรรม อาคารทันแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ คลินิกทันตกรรม อาคารทันแพทยศาสตร์

 • Admin WTU Website
โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

"โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)" งานกิจการนิสิต วัชรพล คณะพ...
 • Parida Ouamsaoad