กิจกรรมและมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19

RSS
โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

"โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)" งานกิจการนิสิต วัชรพล คณะพ...
  • Parida Ouamsaoad
งานกิจการนิสิตประสานกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบล ลาดสวายเข้าพ่นฆ่าเชื้อหอพักนิสิตวัชรพล ทั้ง3อาคารในวันที่ 18 ตุลาคม64

งานกิจการนิสิตประสานกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบล ลาดสวายเข้าพ่นฆ่าเชื้อหอพักนิสิตวัชรพล ทั้ง3อาคารในวันที่ 18 ตุลาคม64

"งานกิจการนิสิตประสานกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบล ลาดสวายเข้าพ่นฆ่าเชื้อหอพักนิสิตวัชรพล ทั้ง3อาคารในวันที่ 18 ตุลาคม64"            
  • Parida Ouamsaoad
โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
  • Parida Ouamsaoad
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2 อาคารทันตกรรม 1 อาคารทันตกรรม 1 ชั้น 2 ได้แก่ คลินิกตรวจพิเคราะห์ , ห้องรั...
  • Admin WTU Website