โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

RSS
โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)
"โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)"

งานกิจการนิสิต วัชรพล คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลพรื้นซ์ สุวรรณภูมิ ทำการตรวจค้นหาเชื้อโควิด19 เชิงรุกในรูปแบบ  Antigen Tesk Kit (ATK) ให้แก่ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad