มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

RSS
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2
อาคารทันตกรรม 1
อาคารทันตกรรม 1 ชั้น 2 ได้แก่ คลินิกตรวจพิเคราะห์ , ห้องรังสีวิทยา , เวชระเบียน , คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์  และบริเวณทางเดิน
 
อาคารทันตกรรม 1 ชั้น 3 ได้แก่ ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ Wellness และ ห้องน้ำชาย-หญิง
อาคารทันตกรรม 2 ชั้น 1 ได้แก่ สำนักงานวิชาการ ห้องการเงิน ห้องกิจการนิสิต และบริเวณทางเดิน

อาคารทันตกรรม 2 ชั้น 2 ได้แก่ สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์  ห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ห้องเก็บสารเคมี และห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์

อาคารทันตกรรม 2 ชั้น 4 ได้แก่ คลินิกทันตกรรมจัดฟันและเด็ก ห้องจัดฟันและห้องประชุมปริญญาโท 

 

อาคารทันตกรรม 2 ชั้น 5 ได้แก่ คลินิกทันตกรรมปริทันตวิทยา จุดนั่งรอคนไข้ 

อาคารทันตกรรม 2 ชั้น 6 คลินิกศัลยศาสตรในช่องปาก ห้องพักอาจารย์ ห้องจ่ายของ

อาคารทันตกรรม 2 ชั้น 7 ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ทุกสาขา  

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website