โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

RSS
โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกอบด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ 6 คน จนท 2 คน ให้บริการกับบริษัท PEC Engineering &Consultant 1988 Co.,LTD เมื่อวันที่ 20 กค 2564 โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 60 คน

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website