ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 รูปแบบออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website