โครงการสัตวแพทย์ให้ความรู้สู่ชุมชน

RSS
โครงการสัตวแพทย์ให้ความรู้สู่ชุมชน

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัตวแพทย์ให้ความรู้สู่ชุมชน หัวข้อหนอนน้อยคอยรัก ณ โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่​ 17 กรกฏาคม พ.ศ.​ 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website