ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2565

RSS
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2565 (การจัดการความรู้ด้านวิจัย) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และแนวทางการเขียนเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัย ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website