กิจกรรมบริจาคอาหารสุนัข รางวัลจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรัก

RSS
กิจกรรมบริจาคอาหารสุนัข รางวัลจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรัก

ตัวแทนหมอหมาใจหล่อส่งต่อมอบความรักให้หมาจร season4 ร่วมกับ ตัวแทนสโมสรนิสิตของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งเป็น 1 ในสถาบันทั้ง 12 สถาบันในการมอบอาหารสุนัข Jerhigh ให้กับมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์สัตว์จรทั่วไทยซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไปที่บ้านพักพิงเจ้าสี่ขาเพื่อน้องหมาวัดบัวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 566,700 บาท

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website