พิธีปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

RSS
พิธีปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

ผู้ช่วยรักษาการคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14) ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00-1ึ7.00 น. ณ ห้องจุลกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website