พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

RSS
พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

ผู้ช่วยรักษาการคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14) ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00-18.30 น. ณ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website