พิธีมอบเสื้อกาวน์ ของนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2565

RSS
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ของนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยรักษาการคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ของนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website