มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

RSS
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย ได้ร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad