อบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

RSS
อบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website