เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care

RSS
เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care

อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก และอ.น.สพ.ธีระยุทธ ทองรินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care จัดโดยสัตวแพทยสภา ณ วันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad