แนวปฏิบัติตามความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาตามผลการพิจารณาเห็นชอบเทียบโอนหลักสูตรฯ

RSS
แนวปฏิบัติตามความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาตามผลการพิจารณาเห็นชอบเทียบโอนหลักสูตรฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมนิสิต เรื่อง แนวปฏิบัติตามความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาตามผลการพิจารณาเห็นชอบเทียบโอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

undefined

undefined

undefined

undefined

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad