โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชัยนาถ ประจำปีงบประมาณ 2566

RSS
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชัยนาถ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวแทนคณาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชัยนาถ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website