การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ " WILD ANIMALS WHILE VET "

RSS
การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ " WILD ANIMALS WHILE VET "

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ โดยท่านวิทยากร นายสัตวแพทย์ ทวีศักดิ์ นันต์ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ในหัวข้อ " WILD ANIMALS WHILE VET " ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. – 21.00 น. ผ่านโปรแกรม Yealink Meeting จัดโดยสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website