โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนหัวข้อ เทคนิคและกลยุทธ์การเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแนวใหม่”

RSS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนหัวข้อ เทคนิคและกลยุทธ์การเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแนวใหม่”

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนหัวข้อ เทคนิคและกลยุทธ์การเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแนวใหม่” ในวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Meeting 1 ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website