โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

RSS
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website