โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

RSS
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยร่วมด้วยกับสำนักอธิการบดีและสำนักวิชาการ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website