โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12

RSS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12

คณาจารย์คณะสัตวแพทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website