งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

RSS
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
สามารถดูรูปภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ที่ (1) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | Facebook

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website