กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
การฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์

การฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ บริษัท อู่ทองไบโอพาวเวอร์ จํากัด​ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
  • Admin WTU Website
คณาจารย์และนิสิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

คณาจารย์และนิสิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายแรงงาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ CPR การใช...
  • Admin WTU Website
นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพห...
  • Admin WTU Website
นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพความร้อนในการทำงาน รายวิชาเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพความร้อนในการทำงาน รายวิชาเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชาเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม​ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิ...
  • Admin WTU Website