กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
นิสิตนำเสนอรายงานวิจัยระดับปริญญาตรี

นิสิตนำเสนอรายงานวิจัยระดับปริญญาตรี

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานวิจัยระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2564   
  • Admin WTU Website
อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ"

อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ"

นิสิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ" ว...
  • Admin WTU Website
ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสทำการฝึกปฎิบัติการเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ โดยได้รับ...
  • Admin WTU Website
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ​ ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Yealink Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ...
  • Admin WTU Website