ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

RSS
ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสทำการฝึกปฎิบัติการเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก​ บริษัท​ สหศรีอุตสาหกรรม​ จำกัด เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website