พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

RSS
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website