โครงการ ม. พี่เลี้ยง "การออกแบบ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยตามแนวคิด STREAM ภายใต้สถานการณ์ Covid-19"

RSS
โครงการ ม. พี่เลี้ยง "การออกแบบ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยตามแนวคิด STREAM ภายใต้สถานการณ์ Covid-19"

เมื่อวันที่  22-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยาการในโครงการ "การออกแบบ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยตามแนวคิด STREAM ภายใต้สถานการณ์ Covid-19"

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website