การตรวจภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ Covid-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

RSS
การตรวจภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ Covid-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออกบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 77 ราย

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website