คณะฯ ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

RSS
คณะฯ ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

คณะฯ ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ Covid-19 ให้กับประชาชน ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ วัดทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website