ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (IQA)

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (IQA)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (IQA) จากคณะกรรมการในวันที่ 20 กันยายน 2566

 

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website