กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับตรงรอบที่ 1

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับตรงรอบที่ 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบ...
  • Admin WTU Website
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564

การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564      
  • Admin WTU Website
อบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2564

อบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2564

     คณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาให้กับอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร   ...
  • Admin WTU Website
อบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2564

อบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2564

     คณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ...
  • Admin WTU Website