กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
โครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 2

โครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยมีว...
  • Admin WTU Website
การตรวจติดตามการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การตรวจติดตามการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มีการตรวจติดตามการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อใ...
การประชุมทางไกลร่วมกับ Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom

การประชุมทางไกลร่วมกับ Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมทางไกลร่วมกับ Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom เพื่อพิจารณ...
โครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 1

โครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 โ...