กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (IQA)

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (IQA)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (IQA) จากคณะกรรมการในวันที่ 20 กันยายน 2566  
  • Admin WTU Website
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี2566

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์โดยมี...
  • Admin WTU Website
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (IQA)

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (IQA)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะหลักสูตร (IQA) จากคณะกรรมการในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
  • Admin WTU Website
กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

กิจกรรมนิสิตแพทย์พบคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 6 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น. โดยครั้งนี้มีนิสิตแพทย์ทั้งชั้นปีที่ 1 และนิสิตแ...
  • Admin WTU Website