กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
การประชุมทางไกลร่วมกับ Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom

การประชุมทางไกลร่วมกับ Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมทางไกลร่วมกับ Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom เพื่อพิจารณ...
โครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ Open house นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุปร...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ เพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ เพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

บ่ายวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงค...
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564

การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564