พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี2566

RSS
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์โดยมีนิสิตคณะแพทยศาสตร์และนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อีกด้วย

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website