ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (IQA)

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (IQA)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะหลักสูตร (IQA) จากคณะกรรมการในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website