โครงการ กีฬาเขี้ยวสัมพันธ์ (K-Nine Games) 2023 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 22-23 เมษายน 2566

RSS
โครงการ กีฬาเขี้ยวสัมพันธ์ (K-Nine Games) 2023 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 22-23 เมษายน 2566

โครงการ กีฬาเขี้ยวสัมพันธ์ (K-Nine Games) 2023 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 22-23 เมษายน 2566

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั้ง 16 สถาบัน โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้คือมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566 ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตันคู่ผสม, แบดมินตันชายคู่, แบดมินตันหญิงคู่ และฟุตบอล

 
 
 

ผลการแข่งขัน ทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชนะทั้งสิ้น 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ แบดมินตันคู่ผสม และแบดมินตันชายคู่

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website