กิจกรรม เล่นดนตรี ร้องเพลง โดย Dent WTU Band 31 มีนาคม 2566

RSS
กิจกรรม เล่นดนตรี ร้องเพลง โดย Dent WTU Band 31 มีนาคม 2566

Dent WTU Band จัดกิจกรรมเล่นดนตรี ร้องเพลง เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตคณะอื่นๆ จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 
 
 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website