กิจกรรมรับน้องใหม่ "สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์" 2566 โดยสโมสรนิสิตกลางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

กิจกรรมรับน้องใหม่ "สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์" 2566 โดยสโมสรนิสิตกลางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 สโมสรนิสิตกลาง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ "สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์" 2566 โดยมีรุ่นพี่ของแต่ละคณะร่วมจั...
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 อาจารย์และนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชา...
  • Admin WTU Website
  • แท็ก: Dent WTU
พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตศาลายา

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตศาลายา

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารกายวิทยาทาน มหา...
  • Admin WTU Website
  • แท็ก: Dent WTU
โครงการ คืนร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ คืนร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ คืนร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 256...
  • Admin WTU Website
  • แท็ก: Dent WTU